Halopożyczka oferuje Ci szybką pożyczkę do 5000 zł na okres 7, 14, 21 oraz 30 dni. Zdecyduj jakiej kwoty potrzebujesz oraz po jakim okresie możesz ją zwrócić i wybierz te parametry na suwakach na stronie głównej www.halopozyczka.pl

Halopożyczka jest dostępna dla osób, które:

– są w wieku 18 – 75 lat,

– mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz posiadają polskie obywatelstwo,

– posiadają własny rachunek bankowy (nie akceptujemy rachunków w SKOK),

– nie mają wpisanych zaległości w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej,

– wypełniły wniosek o pożyczkę oraz poprawnie zweryfikowały swoją tożsamość.

Udzielamy maksymalnie do 5000 zł na okres od 7 do 30 dni. Wysokość przyznanej pożyczki zależy zarówno od oceny Twojej wiarygodności kredytowej jak i historii współpracy z halopozyczka.pl:

– maksymalna kwota dla pierwszej pożyczki: 2 000 zł

– maksymalna kwota dla drugiej pożyczki: 2 500 zł

– maksymalna kwota dla trzeciej pożyczki: 3 000 zł

– maksymalna kwota dla czwartej pożyczki: 4 000 zł

– maksymalna kwota dla piątej i każdej kolejnej pożyczki: 5 000 zł

Nasza analiza Twojej zdolności oraz wiarygodności kredytowej jest podstawą do określenia kwoty pożyczki, której możemy Ci udzielić. Jeżeli ta ocena wskaże, że nie możemy udzielić Ci kwoty wnioskowanej, zaproponujemy najwyższą możliwą wysokość pożyczki. Jeżeli nasza współpraca będzie układała się dobrze, kolejną pożyczkę możesz otrzymać w wyższej wysokości.

Nasza firma działa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego decyzję o udzieleniu pożyczki nasi Klienci otrzymują w znaczącej większości w kilka minut. W wyjątkowych i sporadycznych przypadkach jest to następny dzień roboczy.

Tak. Jeśli ten kredyt lub pożyczka są spłacane terminowo, możesz otrzymać pożyczkę w serwisie halopozyczka.pl.

Podobnie jak w większości firm udzielających pożyczek, u nas również możesz posiadać tylko jedną pożyczkę, którą obsługujesz.

Na stronie głównej www.halopozyczka.pl użyj suwaków aby wybrać kwotę i okres spłaty Twojej pożyczki. W dalszej kolejności należy wypełnić wymagane pola na wniosku o pożyczkę oraz zweryfikować swoją tożsamość. Dostaniesz od nas informację z decyzją kredytową e-mailem oraz SMS, po czym przelejemy środki na Twój rachunek bankowy.

Aby otrzymać pożyczkę w halopozyczka.pl wystarczą dane z Twojego dowodu osobistego, numer Twojego telefonu komórkowego oraz numer Twojego rachunku bankowego. Nie wymagamy żadnych zaświadczeń o zarobkach.

Tak. Każdy nasz Klient musi posiadać rachunek, którego jest właścicielem. Pamiętaj, że nie akceptujemy rachunków w SKOK.

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie metody potwierdzenia tożsamości:

– Szybka Identyfikacja to rekomendowany przez nas sposób – darmowa, najszybsza i bezpieczna opcja weryfikacji Twojego rachunku bankowego. Nie wymaga wykonania Przelewu Weryfikacyjnego 1 zł.

– Przelew Weryfikacyjny to przelew dokonywany z Twojego rachunku bankowego w kwocie 1 zł za pośrednictwem usługi BlueCash. Po dokonaniu weryfikacji, ta kwota jest zwracana do Ciebie na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Popularna i bardzo bezpieczna metoda weryfikacji Klienta, która jest wykorzystywana przez banki oraz inne instytucje finansowe. Jest to najszybsza metoda dzięki której możemy potwierdzić Twoją tożsamość oraz pobrać jednorazowo informacje i wyciąg z Twojego rachunku bankowego. Te dane są nam niezbędne do analizy Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej.

Bezpieczeństwo połączenia zapewniają nowoczesne metody szyfrujące, a certyfikaty SSL używane przez Halopożyczkę gwarantują, że przesyłane dane są zabezpieczone i nie mają do nich dostępu nieuprawnione osoby.

Co istotne, na żadnym z etapów Szybkiej Identyfikacji dane, których używasz do logowania nie są nigdzie zapisywane, a więc nikt nie ma do nich dostępu. Zarówno przed, w trakcie jak i po weryfikacji nie możemy wykonać jakichkolwiek transakcji na Twoim rachunku.

Pamiętaj, że mamy przygotowaną również drugą metodę weryfikacji, czyli Przelew Weryfikacyjny 1 zł.

Przelew Weryfikacyjny ma na celu potwierdzenie numeru Twojego rachunku bankowego oraz Twojej tożsamości.

Dokonuje się go za pośrednictwem usługi BlueCash podczas składania wniosku. Trwa to zazwyczaj około kilkudziesięciu sekund. Jest to przelew w wysokości 1 zł z Twojego rachunku bankowego. Po pozytywnej weryfikacji kwota 1 zł jest zwracana na Twój rachunek bankowy.

Nasza oferta nie obejmuje wymogu ustanawiania zastawu czy poręczenia.

Tak. Jednak u nas możesz udzielić zgody na podpisanie Umowy w Twoim imieniu przez pełnomocnika. Ta zgoda jest wyrażana podczas składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim każdy ma prawo na odstąpienie od Umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia. W tym celu należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu na nasz adres korespondencyjny, który znajdziesz na podstronie kontakt lub w umowie pożyczki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 2 do Ramowej Umowy Pożyczki.

Podczas analizy zdolności i wiarygodności kredytowej Klientów bierzemy pod uwagę wiele czynników. Niestety nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie.

Tak. Nasi Klienci zawsze otrzymują informację o wyniku weryfikacji wniosku o pożyczkę.

O decyzji informujemy za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS.

Aby pieniądze trafiły jak najszybciej na Twoje konto, korzystamy z usługi szybkich przelewów BlueCash. Sprawdź tutaj banki, które są obsługiwane przez usługę BlueCash. Jeżeli masz rachunek w Banku, który nie jest obsługiwany przez usługę szybkich przelewów, wówczas Twoje środki zostaną zaksięgowane zgodnie z sesją przychodzącą Elixir.

Marka halopozyczka.pl jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Primus Finance Sp. z o.o. jest pośrednikiem pożyczkowym współpracującym z następującymi pożyczkodawcami:

• Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C (kod pocztowy 02-676), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600398, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213721743, REGON 363684307.

• Liberis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wincentego Rzymowskiego 53 (kod pocztowy 02-697), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600387, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213721737, REGON 363684572.

•Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (kod pocztowy 02-685), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548, REGON 146909734.

Dla Twojej wygody przygotowaliśmy kilka sposobów kontaktu z nami:

– wyślij e-mail na adres kontakt@halopozyczka.pl,

– wypełnij formularz kontaktowy na podstronie kontakt: www.halopozyczka.pl/kontakt,

– zadzwoń do nas pod numer telefonu: 22 20 50 661.

Godziny pracy konsultantów:

pon. – pt.: 08:00 – 20:00

sob. – 08:00 – 15:00

Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) to miara kosztu kredytu konsumenckiego, która została określona w Ustawie o kredycie konsumenckim. RRSO wyrażona jest jako wartość procentowa i uwzględnia oprocentowanie oraz wszystkie pozostałe koszty związane z kredytem w stosunku rocznym.

Jaka kwota? 2 000 zł
Na jak długo? 12 m-cy
Termin spłaty
10.12.2016
Koszt pożyczki
423.60 zł
Kwota do spłaty
1 923.60 zł
RRSO
1979.2 %
Formularz informacyjny
Nota prawna Nota prawna Nota prawna
*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie halopozyczka.pl/regulamin-promocji.pdf.


Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka w promocji” (na dzień 03.07.2018): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0% , prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją „Pierwsza pożyczka w promocji” (na dzień 03.07.2018): całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie halopozyczka.pl/regulamin-promocji.pdf.


Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka w promocji” (na dzień 03.07.2018): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0% , prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją „Pierwsza pożyczka w promocji” (na dzień 03.07.2018): całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie halopozyczka.pl/regulamin-promocji.pdf.


Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka w promocji” (na dzień 03.07.2018): całkowita kwota pożyczki 1000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0% , prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 000 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład dla pożyczki nieobjętej promocją „Pierwsza pożyczka w promocji” (na dzień 03.07.2018): całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Godziny pracy
pon. - pt.: 08:00 – 20:00
sob.: 08:00 – 15:00
Telefon
22 205 06 61
E-mail
kontakt@halopozyczka.pl